Nieuwsbrieven

Actueel

 

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel: een dag die volledig in het teken staat van de energietransitie en de rol van belangrijke partijen als...

Van kleine dorpen naar krachtige kernen

Schrijf je in voor Kern met Pit! Een speeltuin aanleggen, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen over de lokale historie, een pluktuin,...

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Theo Ibes, oud-voorzitter en oprichter van de OVKK. Wij gedenken hem als een...

Door de provincie Zuid-Holland is de nota Handreiking Kernendemocratie opgesteld. Deze is bedoeld als hulp bij inwoners- en overheidsparticipatie. De ...

In 2016 pakte het Durf te Doen festival uit als een leerzame maar ook feestelijke gebeurtenis met ruim 200 deelnemers en zo’n 50 optredens,...

Het Drentse Witteveen is vandaag in Hoonhorst uitgeroepen tot de winnaar van de Nationale Dorpsvernieuwingsprijs. Liefst 28 dorpen deden hieraan mee,...

Een zaal vol initiatiefnemers, gemeenten, Statenleden en organisaties deelden vrijdag 14 juli onder de noemer ‘Krachtvoer voor Overijssel’ in...

Hulp bij het starten van een bewonersbedrijf

In het najaar starten KNHM en LSA met het traject Pitchen voor Impact; bestemd voor dorpsbewoners die...

Steeds meer mensen en organisaties uit Overijssel staan op om met eigen ideeën een bijdrage te leveren aan ‘het goede leven’ in Overijssel. De...

In Overijssel is behoorlijk wat deining ontstaan rond de nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad Airport. Naar aanleiding hiervan start het Ministerie van...

In het Breedband Magazine Overijssel wordt kennis en ervaring gedeeld om overal snel internet te kunnen realiseren. In deze derde editie wordt...

Dorpsbewoners zijn positiever geworden over de leefbaarheid van hun dorp. Dit blijkt uit het onderzoek onderzoek Dorpsleven tussen stad en land van...


In september werd Hoonhorst tweede in Europese dorpsvernieuwingsprijs. De prijs werd uitgereikt in Hongarije. Op woensdag 28 maart werd de prijs op de...

OVKK werkt mee aan nieuw natuurbeleid Overijssel

Uit onderzoek onder inwoners en ondernemers uit Overijssel blijkt dat de mooie natuur in onze...

Vanaf 20 februari is het mogelijk om een provinciale subsidie aan te vragen ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Het betreft subsidie...

Dit jaar wordt voor de zevende keer de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs uitgeloofd: een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier aan de...

In juni vindt dit jaar weer de Oranje Fonds Collecte plaats; in de meeste gemeenten van 6 t/m 10 juni. Er wordt dan gecollecteerd voor verenigingen en...

De OVKK zit samen met het KCWO en het ProMo in het Platform Kerkendorp.nl. Onlangs heeft het platform een nieuwsbrief uitgegeven. Klik hier om deze te...


Leegstand van onder andere winkels, boerderijen, kerken en scholen maakt de leefomgeving minder aantrekkelijk. Met name voor kleine kernen is de...

Na een spannende finale op 18 juli scoort Salland Noord met 60% deelname voor glasvezel van CIF/Cogas. Salland Zuid gaat na de zomer op campagne met...


Ook het grote Rochdale is ooit begonnen als een coöperatieve woningcorporatie. Rochdale was namelijk een initiatief van een conducteur en een koetsier...


Landelijk is de verwachting dat van de kerken die nu nog een religieuze functie hebben de komende vijf jaren een kwart leeg komt te staan. Ook in de...

Eind mei vond voor de tweede keer een bijeenkomst plaats van het Mobiliteitslab in Deventer. Een 40-tal deskundigen, betrokkenen en ondernemers...

 

 

De laatste Regiobijeenkomsten over de Revisie Omgevingsvisie uit deze ronde zijn achter de rug.
Downloads van het verslag en de powerpoint van de...

Op 5 april 2016 is een subsidieregeling opengesteld om bewoners te helpen met het maken van plannen voor hun leefomgeving.


Op 10 maart 2016 hebben meerdere partijen deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de geldautomaat in de kleine kernen. Aanwezig waren de Provincie...

Het Oversticht publiceerde met de samenwerkingspartners bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte een fraai vormgegeven werkschrift 'Erven voor...

Het TRENDBUREAU, onder leiding van Hans Peter Benschop, schreef een interessante toekomstverkenning waarbij op een andere manier naar de toekomst - de...

Uit het nieuwe rapport 'Kleine gebaren' van het Sociaal en Culureel Planbureau (SCP) wordt duidelijk dat de informele zorg via participatie niet...

 

Op donderdag 28 januari heeft een publieksjury van 100 inwoners van Overijssel ‘De 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde!’ gekozen tot...


Voor de jaren 2016-2019 heeft de OVKK een nieuw beleidsplan opgesteld. Centraal hier staat het leggen van...

Agenda

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

OVKK Nieuwjaarsbijeenkomst

Opening zonnepark Heeten

Symposium over Asbest

Blog

lees meer
lees meer
lees meer
bb
lees meer
lees meer
lees meer
lees meer
lees meer

Contact


Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
Tel. 0529-478194 (di t/m vr)
E-mail: info@ovkk.nl
Twitter: @ovkk_nl

Provincie

Kennisportal

Netwerk Duurzame Dorpen biedt een website waarop dorpen hun plannen en activiteiten voor een duurzame leefomgeving presenteren. De kennisportal wordt gesteund door de gezamenlijke provinciale organisaties van kleine kernen, waaronder de OVKK. 

 

 

Kennisdossiers

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK