Ondersteuning aan leden

De OVKK voorziet haar leden van informatie en advies. Het kantoor in Vilsteren fungeert als eerste aanspreekpunt. Ledenvragen gaan vaak over het eigen functioneren, afstemming met gemeenten en provinciale beleidsinitiatieven, projectactiviteiten en ontwikkelingen in het dorp.

Voor vragen en opmerkingen van vertrouwelijke aard kunnen leden contact opnemen met voorzitter Roy de Witte, rh.de.witte@tubbergen.nl

In het bestuur van de OVKK is veel kennis en ervaring aanwezig. De bestuursleden fungeren als regioadviseurs en bezoeken de leden om vragen en problemen met hen door te nemen. Leden kunnen rechtstreeks contact met hen opnemen over de volgende onderwerpen:

Functioneren van uw plaatselijk belang:
Willemien Schoneveld, 06-4995 5488, willemienschoneveld@ovkk.nl
 
Exploitatie en regelgeving dorpshuizen:
Tom Jannink, 06-1041 9491, tomjannink@ovkk.nl

Fondsen en subsidies:
Kor Pollema, 06-1616 0304, 038-454 7500, korpollema@ovkk.nl

ICT, breedband, openbaar vervoer, duurzaamheid:
Jan van Sandwijk, 06-2074 4697, janvansandwijk@ovkk.nl, @JanvanSandwijk

Wonen en zorg:
Vincent Jansen, 06-4603 7100, vincentjansen@ovkk.nl

Natuur en landschap:
Gerard Derkman, 038-465 6445, gerardderkman@ovkk.nl
 
Gemeentelijk kleinekernenbeleid, openbaar vervoer: 
Jaap Alberda, 0522-460624, jaapalberda@ovkk.nl

Provinciaal beleid:

Roy de Witte, rh.de.witt@tubbergen.nl
 

 

 

 

 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK