18 september 2017

Salland Café

Agrarische bedrijven zijn belangrijk voor de economie van Salland. Ook zijn ze onderdeel van ons mooie coulisselandschap. Grootschalige veehouderij is in opspraak. Maar kennen we de feiten over de agrarische sector? Kennen we de intenties van de ondernemers? Op 18 september kun je tijdens een excursie zelf ervaren hoe het in de varkenshouderij toegaat. Het Salland Café dat na de excursie begint,  staat in het teken van kennis opdoen, voorbeelden zien en discussie over dit onderwerp. Kijk maar eens in bijgaande uitnodiging voor het programma.

De bijeenkomst is interessant voor agrariërs, adviseurs, toeleveranciers van de veehouderij, (dieren)artsen, politici en ambtenaren en betrokken inwoners. Kortom, voor alle Sallanders.

Klik hier voor het programma. Aanmelden voor 13 september via krachtvansalland@raalte.nl.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK