8 maart 2018

Inwonersinitiatief en ondernemerschap

Er zijn volop mooie inwonersinitiatieven in de Overijsselse gemeenten die het verdienen om voortgezet te worden. De verduurzaming van die initiatieven blijkt in de praktijk vaak lastig. Meer ondernemend denken zou hieraan kunnen bijdragen.

Maar past bedrijfsmatige aanpak bij inwonersinitiatieven en de taal van de overheid? En hoe gaan gemeenten om met inwonersinitiatieven waaraan inwoners ook een verdienmodel willen koppelen?

Bewoners met initiatieven, gemeentelijke ambtenaren, raadsleden en wethouders zijn welkom om samen aan de slag te gaan tijdens de innovatietafel Inwonersinitiatief en ondernemerschap. Daarbij wordt aandacht geschonken aan ondernemend denken, de rol van initiatiefnemers en de rol van de overheid. Het Groeilab uit Deventer is bereid gevonden om aan deze middag zijn medewerking te verlenen.

Klik hier voor het programma en de aanmelding.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK