16 april 2018

Jaarvergadering OVKK in Wesepe

Tijdens de jaarvergadering wordt Roy de Witte voorgedragen als nieuwe voorzitter van de OVKK. Verder presenteren we ons Manifest. Hierin is opgenomen waar we de komende jaren voor staan. Het Manifest is opgesteld aan de hand van de input die we van onze achterban hebben ontvangen. Na het officiële gedeelte geeft Joop Hofman een prikkelende causerie over de functie van dorpsbelangenorganisaties in de lokale democratie.

Maandag 16 april 2018

Aanvang: 20.00 uur

Het Wapen van Wesepe,
Dominee E. Kreikenlaan 8,
8124 AP Wesepe

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK