16 mei 2018

Statutenvergadering

Tijdens onze jaarvergadering van 16 april 2018 is een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde gekomen. Bij statutenwijziging is de aanwezigheid van tweederde van de leden vereist. De opkomst bleef hierbij achter. Voor de statutenwijziging is derhalve een tweede vergadering nodig, waar een meerderheid van stemmen volstaat. Leden zijn derhalve uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering.

Statutenvergadering OVKK
16 mei 2018, 12.30 – 13.00 uur
Gemeentehuis Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen

Gaarne ontvangen wij vooraf een aanmelding van uw komst. U ontvangt dan de benodigde stukken.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK