6 juli 2018

Inspiratiedag 'Vier Overijssels Noaberschap'

Op 6 juli 2018 organiseren het Oranje Fonds en de Provincie Overijssel samen de Inspiratiedag 'Vier Overijssels Noaberschap' voor initiatiefnemers van maatschappelijke projecten. Tijdens deze middag verzorgen wij een energiek en inspirerend programma voor u, in de locatie ZINiN te Nijverdal. We willen samen met u ontdekken wat modern noaberschap is en hoe u met uw initiatieven voortbouwt op de kennis en ervaring die er is. Niet terug naar het oude, maar het goede eruit halen en er iets eigens van maken.

Programma en aanmelding

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK