Nieuwsbrieven

Actueel

 

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel: een dag die volledig in het teken staat van de energietransitie en de rol van belangrijke partijen als...

Lees meer

Van kleine dorpen naar krachtige kernen

Lees meer

Schrijf je in voor Kern met Pit! Een speeltuin aanleggen, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen over de lokale historie, een pluktuin,...

Lees meer

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Theo Ibes, oud-voorzitter en oprichter van de OVKK. Wij gedenken hem als een...

Lees meer

Door de provincie Zuid-Holland is de nota Handreiking Kernendemocratie opgesteld. Deze is bedoeld als hulp bij inwoners- en overheidsparticipatie. De ...

Lees meer

In 2016 pakte het Durf te Doen festival uit als een leerzame maar ook feestelijke gebeurtenis met ruim 200 deelnemers en zo’n 50 optredens,...

Lees meer

Het Drentse Witteveen is vandaag in Hoonhorst uitgeroepen tot de winnaar van de Nationale Dorpsvernieuwingsprijs. Liefst 28 dorpen deden hieraan mee,...

Lees meer

Een zaal vol initiatiefnemers, gemeenten, Statenleden en organisaties deelden vrijdag 14 juli onder de noemer ‘Krachtvoer voor Overijssel’ in...

Lees meer

Hulp bij het starten van een bewonersbedrijf

In het najaar starten KNHM en LSA met het traject Pitchen voor Impact; bestemd voor dorpsbewoners die...

Lees meer

Steeds meer mensen en organisaties uit Overijssel staan op om met eigen ideeën een bijdrage te leveren aan ‘het goede leven’ in Overijssel. De...

Lees meer

In Overijssel is behoorlijk wat deining ontstaan rond de nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad Airport. Naar aanleiding hiervan start het Ministerie van...

Lees meer

In het Breedband Magazine Overijssel wordt kennis en ervaring gedeeld om overal snel internet te kunnen realiseren. In deze derde editie wordt...

Lees meer

Dorpsbewoners zijn positiever geworden over de leefbaarheid van hun dorp. Dit blijkt uit het onderzoek onderzoek Dorpsleven tussen stad en land van...

Lees meer


In september werd Hoonhorst tweede in Europese dorpsvernieuwingsprijs. De prijs werd uitgereikt in Hongarije. Op woensdag 28 maart werd de prijs op de...

Lees meer

OVKK werkt mee aan nieuw natuurbeleid Overijssel

Uit onderzoek onder inwoners en ondernemers uit Overijssel blijkt dat de mooie natuur in onze...

Lees meer

Vanaf 20 februari is het mogelijk om een provinciale subsidie aan te vragen ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Het betreft subsidie...

Lees meer

Dit jaar wordt voor de zevende keer de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs uitgeloofd: een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier aan de...

Lees meer

In juni vindt dit jaar weer de Oranje Fonds Collecte plaats; in de meeste gemeenten van 6 t/m 10 juni. Er wordt dan gecollecteerd voor verenigingen en...

Lees meer

De OVKK zit samen met het KCWO en het ProMo in het Platform Kerkendorp.nl. Onlangs heeft het platform een nieuwsbrief uitgegeven. Klik hier om deze te...

Lees meer


Leegstand van onder andere winkels, boerderijen, kerken en scholen maakt de leefomgeving minder aantrekkelijk. Met name voor kleine kernen is de...

Lees meer

Na een spannende finale op 18 juli scoort Salland Noord met 60% deelname voor glasvezel van CIF/Cogas. Salland Zuid gaat na de zomer op campagne met...

Lees meer


Ook het grote Rochdale is ooit begonnen als een coöperatieve woningcorporatie. Rochdale was namelijk een initiatief van een conducteur en een koetsier...

Lees meer


Landelijk is de verwachting dat van de kerken die nu nog een religieuze functie hebben de komende vijf jaren een kwart leeg komt te staan. Ook in de...

Lees meer

Eind mei vond voor de tweede keer een bijeenkomst plaats van het Mobiliteitslab in Deventer. Een 40-tal deskundigen, betrokkenen en ondernemers...

Lees meer

De laatste Regiobijeenkomsten over de Revisie Omgevingsvisie uit deze ronde zijn achter de rug.
Downloads van het verslag en de powerpoint van de...

Lees meer

Op 5 april 2016 is een subsidieregeling opengesteld om bewoners te helpen met het maken van plannen voor hun leefomgeving.

Lees meer


Op 10 maart 2016 hebben meerdere partijen deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de geldautomaat in de kleine kernen. Aanwezig waren de Provincie...

Lees meer

Het Oversticht publiceerde met de samenwerkingspartners bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte een fraai vormgegeven werkschrift 'Erven voor...

Lees meer

Het TRENDBUREAU, onder leiding van Hans Peter Benschop, schreef een interessante toekomstverkenning waarbij op een andere manier naar de toekomst - de...

Lees meer

Uit het nieuwe rapport 'Kleine gebaren' van het Sociaal en Culureel Planbureau (SCP) wordt duidelijk dat de informele zorg via participatie niet...

Lees meer

Op donderdag 28 januari heeft een publieksjury van 100 inwoners van Overijssel ‘De 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde!’ gekozen tot...

Lees meer


Voor de jaren 2016-2019 heeft de OVKK een nieuw beleidsplan opgesteld. Centraal hier staat het leggen van...

Lees meer

Agenda

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

Lees meer

OVKK Nieuwjaarsbijeenkomst

Lees meer

Opening zonnepark Heeten

Lees meer

Symposium over Asbest

Lees meer

Blog

lees meer
bb
lees meer
lees meer
lees meer

Contact


Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
Tel. 0529-478194 (di t/m vr)
E-mail: info@ovkk.nl
Twitter: @ovkk_nl

Provincie

Platteland

Stimuland is een onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt. Voor advies en ondersteuning bij ideeën en plannen kunt u terecht bij Giny Hoogeslag: ghoogeslag@stimuland.nl of 06 13 48 89 37

Cultureel erfgoed

Bij Het Oversticht kan men terecht voor vragen op het gebied van cultureel erfgoed. Hiervoor is Het Oversticht dagelijks tijdens kantooruren te bereiken op 038-4213257. Of stuur een email.

 

 

Landschap

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschap. Heeft u vragen over landschapsbeheer of de inrichting van uw erf? Neem dan contact op met:
Robert Pater (West Overijssel)
Martin Degen (Twente) 

Bij Groenloket Overijssel kunnen grondeigenaren en gebruikers terecht met vragen over een subsidieregeling, of over aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. Telefoon: 0900 - 202 1492. U kunt ook altijd een e-mail sturen.

Zorg en Welzijn

Arcon voert projecten uit rond vrijwilligersinzet, senioren, jeugd, participatie en informele zorg. Gewerkt wordt op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Contact: info@arcon.nl of 074 242 6520

Natuur en Milieu

Natuur en Milieu Overijssel is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt aan een mooi en duurzaam Overijssel. Belangrijke activiteiten zijn communicatie en educatie rond duurzame ontwikkeling, alsmede het samenwerken met en ondersteunen van vrijwilligersgroepen. Contact: Marlous Goeman, email of 038-4250966.

Sport

Sportservice Overijssel zet zich in voor een modern sport- en beweegbeleid. Dit wordt bereikt door middel van samenwerking tussen de Provincie Overijssel, provinciale en lokale sportorganisaties en gemeenten. Sportservice Overijssel biedt advies en ondersteuning aan deze partijen. Contact: info@sportserviceoverijssel.nl of 038-457 77 77

Trends

Provincie

Kennisportal

Netwerk Duurzame Dorpen biedt een website waarop dorpen hun plannen en activiteiten voor een duurzame leefomgeving presenteren. De kennisportal wordt gesteund door de gezamenlijke provinciale organisaties van kleine kernen, waaronder de OVKK. 

 

 

Kennisdossiers

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK