Signalement

Ruim 130 plaatselijke belangenorganisaties, dorpshuisbesturen en lokale initiatiefgroepen hebben zich verenigd in de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK). Samen met haar leden werkt de OVKK aan een duurzaam en leefbaar platteland. Dit doen we door bewoners te stimuleren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun dorp.

Functie
De OVKK faciliteert betrokkenheid en participatie van bewoners bij activiteiten voor de leefbaarheid. Via uitwisseling van kennis en informatie, maar ook door bewoners te betrekken bij leefbaarheidsprojecten, krijgen lokale initiatieven een kans.

Doelgroep
Voor bewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp, maar ook voor organisaties en overheden die actief zijn met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Tussen deze groepen vervult de OVKK een brugfunctie.

Maatschappelijke meerwaarde
De OVKK fungeert als intermediair in het leefbaarheidsnetwerk van initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Door het leggen van verbindingen tussen initiatieven, kennis en expertise wordt de synergie in het netwerk versterkt. Lokale initiatieven krijgen meer kans en de participatie in de samenleving wordt vergroot.

Contactgegevens
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
0529 47 81 94
06 1616 0304
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK