Missie OVKK

Het Overijsselse platteland vormt geen uitzondering op landelijke tendensen die duiden op vergrijzing, krimp en schaalvergroting. In de dorpen merken de mensen dat dagelijks. Buurtwinkels, pinautomaten, scholen en andere voorzieningen verdwijnen en worden geconcentreerd in de grotere kernen. Tegelijkertijd echter kent het platteland een opbloei van nieuwe activiteiten, zoals recreatie en toerisme, ict, de productie van streekeigen artikelen en duurzame energie.

De OVKK wil haar achterban in staat stellen om deze ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar kansen voor hun eigen dorp. De invalshoek is hierbij: van onderaf-op. Samen met de dorpsbewoners wordt bekeken hoe de leefbaarheid van hun dorp versterkt kan worden.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK