Mede door het internet neemt het organiserend vermogen van de burgers toe. Dorpsbewoners slaan de handen ineen en gaan zelf aan de slag met plannen voor de verbetering van de leefbaarheid. Ieder doet waar hij of zij goed in is en gezamenlijk beschikken de bewoners al over een hoop kennis en vaardigheid. Toch blijft het niet uit dat mensen tegen de grenzen van het eigen kunnen aanlopen en verder bijgespijkerd willen worden.

De bedoeling van een kennisportal is dat mensen met plannen voor hun dorp hier terecht kunnen om te sparren met andere initiatiefnemers, zodat via kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen de plannen en activiteiten in een stroomversnelling raken.

Overijsselse kennisportals:
www.netwerkduurzamedorpen.nl
www.jijenoverijssel.nl
www.oons.com

Landelijk:
http://www.kennisplatformbewoners.nl/links/weblink
https://www.duurzaamdoen.nl/
https://www.zelfenergieproduceren.nl

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK