Ondersteuning door de OVKK

 • De OVKK biedt informatie over trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuizen. Deze informatie wordt verspreid via:
  • De nieuwsbrief
  • De website
  • Themabijeenkomsten
 • Op aanvraag biedt de OVKK haar leden directe ondersteuning bij kwesties die de leefbaarheid van het dorp aangaan:
  • Informatie geven over subsidiemogelijkheden
  • Procesbegeleiding bij de opstart van een nieuwe activiteit
  • Uitwisselen van informatie en ervaring tussen de leden onderling
  • Advies en ondersteuning om het eigen functioneren te verbeteren
 • Speciaal voor de dorpshuizen beschikt de OVKK over een dorpshuizenconsulent die advies kan geven bij verbouw, nieuwbouw en exploitatie. Tom Jannink, telefoon: 06-10419491.
 • Door mee te doen aan OVKK-projecten krijgen dorpen het gereedschap in handen om daadwerkelijk iets te doen aan de leefbaarheid van hun dorp:
  • Dorpsplanplus
  • Dorpsommetjes
  • Breedband internet
  • Ondersteuning aan buurt- en dorpshuizen, MFA’s en Kulturhusen
  • Ondersteuning aan overige gemeenschapsvoorzieningen
 • De OVKK komt op voor de leefbaarheid van de dorpen, buurtschappen en het buitengebied. Wanneer de OVKK door zoveel mogelijk plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuizen wordt gesteund, staan we des te sterker in onze belangenbehartiging richting gemeenten en provincie.
 • Vele dorpen missen een aansluiting op de glasvezelkabel. Als we niets doen blijven die jarenlang verstoken van snel internet. Voor deze dorpen is de OVKK actief met het opzetten van werkgroepen en projecten om op een overzienbare termijn toch snel internet mogelijk te maken.
 • De OVKK is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Voor de LVKK is het belangrijk om een krachtige provinciale afdeling te hebben om de aandacht in politiek Den Haag voor het platteland vast te houden, bijvoorbeeld via het tweejaarlijkse PlattelandsParlement.
 • Op verzoek is iemand van het OVKK-bestuur bereid een vergadering van het plaatselijk belang bij te wonen om de inzet en activiteiten van de OVKK toe te lichten.
 • Het lidmaatschap staat open voor:
  • Organisaties van plaatselijk belang en dorpsraden
  • Buurt- en dorpshuizen, MFA’s en kulturhusen
  • Lokale initiatiefgroepen
 • Wilt u lid worden? Stuur een e-mail naar info@ovkk.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK