Dorpshuizenconsulent

Het overgrote deel van de gemeenschapsaccommodaties wordt beheerd en geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen met een vrijwilligersbestuur. Deze vrijwilligers hebben de handen vol aan gedetailleerde regelgeving, de exploitatie en het opzetten van nieuwe activiteiten. Leden van de OVKK ontvangen advies en ondersteuning ten aanzien van onder andere:

  • exploitatie (-begrotingen)
  • het uitvoeren van gebruikers enquêtes
  • technisch en facilitair beheer
  • programmabeheer (activiteiten)
  • huurovereenkomsten en pachtcontracten met derden
  • wet- en regelgeving en collectieve regelingen


Daarnaast fungeert de OVKK als intermediair tussen enerzijds de vrijwilligersbesturen, anderzijds de gemeente, woningbouwcoöperatie, andere maatschappelijke organisaties, fondsen en subsidieverleners. De opgedane kennis en ervaring worden gedeeld via onze nieuwsbrieven, de social media en het organiseren van themabijeenkomsten en workshops.

Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Tom Jannink, tel. 06-1041 9491 of tomjannink@ovkk.nl.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK