Kulturhusen

Een kulturhus is een voorziening onder een of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhus hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis.

De ondersteuning aan de kulturhusen loopt hoofdzakelijk via Stimuland, dat tevens als eerste aanspreekpunt fungeert. Ook kunt u contact opnemen met Tom Jannink, tomjannink@ovkk.nl of 06-1041 9491. Voor informatie kan men tevens terecht op de website www.kulturhus.nl.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK