Provinciale subsidie Sociale kwaliteit

De subsidie is bestemd voor rechtspersonen, bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen en wordt verleend voor activiteiten die bijdragen aan prestatielijnen in het provinciale uitvoeringsprogramma Sociale kwaliteit.

Er bestaan twee subsidiemogelijkheden:
1. Projecten die bijdragen aan zelfstandig leven en gezond bewegen in de provincie. De gevraagde subsidie is € 25.000 of hoger. Aanjaaginvestering tot € 15.000 mogelijk voor haalbaarheidsonderzoek of startup.

2. Projecten met een begroting van € 15.000 tot € 75.000

Voorwaarden:
De projecten moeten bijdragen aan gezond bewegen en/of zelfstandig leven, ze moeten gemeenteoverstijgend zijn, moeten bijdragen aan het zelforganiserend vermogen en passen bij de kerntaken van de provincie. Er moet ook aantoonbaar vraag zijn naar de dienst of het product. En tot slot dient de bijdrage van de provincie in verhouding te zijn met de rest van de begroting.

Klik hier voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK