Bijeenkomsten voor dorpscontactambtenaren

De OVKK en Stimuland organiseren periodieke bijeenkomsten voor dorpscontactambtenaren. Uitgenodigd zijn gemeentelijke ambtenaren die zich bezig houden met de kleine kernen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de provincie. Een terugkerend thema is de Burgerparticipatie en de daaruit voortvloeiende cultuuromslag bij de gemeenten.

Wilt u meedoen, nam dan contact op met ons bureau, Kor Pollema: 0529 57 81 94 of Stimuland, Giny Wagemans: 06 13 48 89 37.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK