Partners

De OVKK werkt niet op eigen houtje, maar zoekt juist actief samenwerking met andere provinciale organisaties. Belangrijke partners zijn Het Oversticht, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Sportservice Overijssel, Arcon en Stimuland. Meerdere maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, waterschappen en energiebedrijven zijn toegetreden tot de Vrienden van de OVKK. Alle maken deel uit van een interactief leefbaarheidsnetwerk waartoe ook de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten behoren.
De OVKK is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK