Lidmaatschap

Leden van de OVKK zijn de plaatselijke belangenorganisaties, lokale initiatiefgroepen en besturen buurt- en dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en kulturhusen in de provincie Overijssel. Essentieel is dat de organisaties opkomen voor het algemene belang van hun kern. Leden ontvangen de nieuwsbrief en kunnen aanspraak maken op advies en ondersteuning. Neem voor een lidmaatschap contact op met ons kantoor. Een e-mail volstaat.

De hoogte van de kosten voor het lidmaatschap van de OVKK hangt af van het inwonertal van de betreffende kern. Contributie plaatselijke belangenorganisaties en initiatiefgroepen:

Tot 500 inwoners: € 30,- per jaar.
500 tot 1.000 inwoners: € 50,- per jaar.
1.000 tot 1.500 inwoners: € 78,- per jaar.
1.500 inwoners en meer: € 118,- per jaar.

Voor buurt- en dorpshuizen, multifunctionele acommodaties en kulturhusen geldt een tarief van € 130,- per jaar. Bevinden deze zich in een kern met minder dan 500 inwoners, dan bedraagt het tarief € 30,- per jaar.

 

 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK