Ondersteuning aan leden

De OVKK voorziet haar leden van informatie en advies. Het kantoor in Vilsteren fungeert als eerste aanspreekpunt. Ledenvragen gaan vaak over het eigen functioneren, afstemming met gemeenten en provinciale beleidsinitiatieven, projectactiviteiten en ontwikkelingen in het dorp.

Voor vragen en opmerkingen van vertrouwelijke aard kunnen leden terecht bij voorzitter Roy de Witte. Neem hiervoor contact op met ons bureau: 06-16160304.

Aan de OVKK is een college van adviseurs verbonden. Leden kunnen rechtstreeks contact met hen opnemen over de volgende onderwerpen:
 

Fondsen en subsidies: 
Kor Pollema
korpollema@ovkk.nl

Exploitatie en regelgeving dorpshuizen: 
Tom Jannink
tomjannink@ovkk.nl

 


Wonen en zorg:
Vincent Jansen
vincentjansen@ovkk.nl

ICT, breedband, openbaar vervoer, duurzaamheid: 
Jan van Sandwijk
janvansandwijk@ovkk.nlNatuur en landschap: 
Gerard Derkman
gerardderkman@ovkk.nlSubsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK