Een zorgcollectief in je dorp

Door de vergrijzing, nieuw overheidsbeleid en een mondiger samenleving ontstaan er steeds meer bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn. De wereld van de zorginitiatieven is relatief nieuw. Een uitgave van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg, Een regenboog aan zorgcollectieven, kan aanknopingspunten bieden voor bewoners die in hun dorp een zorginitiatief willen opzetten. Het boekje biedt een verkorte weergave van een onderzoek door Els Dorssers. Hoewel het onmogelijk is een blauwdruk te geven voor een bewonersinitiatief – elk initiatief is immers uniek – geeft deze uitgave wel volop achtergronden en praktische informatie voor wie zelf een zorginitiatief wil opzetten.
Een regenboog aan zorgcollectieven

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK