Subsidiewijzer Leefbaarheid


Initiatiefnemers, verenigingen, plaatselijke belangenorganisaties en besturen van dorpshuizen zijn niet altijd goed op de hoogte van de fondsen en subsidies die hun ter beschikking staan. Aan de andere kant hechten fondsen veel waarde aan plannen en ideeën die uit de samenleving voortkomen en waarmee de leefbaarheid en zelfredzaamheid worden versterkt. Door informatie te bieden over de subsidiemogelijkheden van deze fondsen verwacht de OVKK dat initiatieven nog meer kans van slagen hebben.

Meest gebruikte subsidies
Subsidie duurzame gemeenschap
Provinciale subsidie
Fondsen en fondswerving
Hulp bij aanvragen subsidie

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK