ANBI

De OVKK staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie hieronder.

Naam:
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. (OVKK)

RSIN / fiscaal nummer:
8022.67.701

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel, alles in de ruimste zin van het woord.

Contactgegevens:
OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
0529-478194
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl

Bestuurssamenstelling:
R. de Jong, voorzitter/penningmeester
J.O.R. Alberda, secretaris
J. van Sandwijk
W. Schoneveld-Woestenenk
G.F.M. Derkman
V. Jansen

Beleidsplan:
Beleidsplan 2016-2019

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten, dan wel een beperkte vacatievergoeding.
Het beloningsbeleid voor het personeel is conform de CAO-Welzijn.

Statuten van de Vereniging:
Laatste gewijzigde Statuten

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Activiteitenverslag 2017

Financiële verantwoording:
Financieel verslag 2017

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK