1 oktober 2018

Symposium over Asbest

Het Rijk wil dat in 2024 alle asbestdaken gesaneerd zijn. Het gaat om daken waar asbest aan weersinvloeden wordt blootgesteld. Op 1 oktober organiseert het CDA hierover een symposium. Tijdens een interactieve middag wordt er volop kennis gedeeld en gediscussieerd over het verwijderen en verwerken van asbest.
Thema’s die in workshops aan de orde komen zijn ‘asbest en werkgelegenheid’, ‘innovatie rondom asbest’, ‘subsidie- en financieringsmogelijkheden’ en ‘asbest circulair’. Plenair komen praktijkervaringen van bedrijven en dakeigenaren aan bod. Het symposium is bestemd voor iedereen die kennis wil vergaren en ervaringen over dit onderwerp wil delen.
Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) en de Overijsselse Gedeputeerde Annemieke Traag verzorgen de opening.

Maandag 1 oktober 2018
13:00 tot 17:00 uur
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal

Aanmelding

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK