21 september 2018

Opening zonnepark Heeten

Op vrijdag 21 september wordt het zonnepark van Heeten geopend. Van 15.30 tot 19.00 uur is het aan de Johannalaan 39a open huis. Het energiepark is een initiatief van bewoners, die met elkaar zijn gaan samenwerken in de energie-coöperatie Endona.

Endona functioneert als een gewoon bedrijf, dat produceert en verkoopt. Voor de productie heeft het 7752 zonnepanelen op 3,5 hectare land aangelegd tussen de sportvelden en de rondweg van Heeten. Iedereen kan de daar opgewekte stroom kopen. Bijzonder is echter dat het hier gaat om een energieleverancier die voor honderd procent in handen is van de lokale gemeenschap. Het bedrijf is niet uit op winst, zodat het ook nog eens een zeer concurrerende leverancier is.

De locatie van het zonnepark had in het begin nogal wat voeten in aarde. Het gaat immers om 3,5 hectare grond voor panelen. Gelegen aan de rondweg van Heeten zit het zonnepark echter niemand nog in de weg. Bovendien zijn de panelen verdiept aangelegd, zodat ze uit het zichtveld blijven.

Endona wekt zonnestroom op voor zo’n 600 huishoudens. Om als energiebedrijf continu te kunnen leveren is Endona een verbinding aangegaan met Energie VanOns. Deze overkoepelende partij koppelt duurzame lokale energie-coöperaties uit het land aan elkaar, zodat permanente levering van groene stroom en CO2-gecompenseerd gas gegarandeerd is.

Je kunt op meerdere manieren meedoen met Endona. De meest logische is klant worden: energie afnemen en dan gelijk de laagste prijs voor de meest duurzame stroom betalen. Klanten die zelf ook panelen hebben, krijgen per jaar een korting van twaalf euro. Verder is het mogelijk om te participeren door middel van een aandeel van 250 euro met een rendement tot vier procent. Klanten krijgen nog een half procent meer.

Als participant heb je tevens een stem in het Endona Maatschappelijk Fonds (EMF), dat jaarlijkse aan goede maatschappelijke doelen giften uitkeert. Het spreekt voor zich dat deze doelen betrekking hebben op Heeten, duurzaamheid en sociale cohesie.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK