Beleidsplan 2016-2019


Voor de jaren 2016-2019 heeft de OVKK een nieuw beleidsplan opgesteld. Centraal hier staat het leggen van verbindingen tussen initiatiefgroepen en andere spelers in het maatschappelijk netwerk. De betrokkenheid van bewoners met hun dorp wordt zodoende eerder omgezet in aansprekende activiteiten voor de leefbaarheid. Voor dit doel zullen we de samenwerking blijven zoeken met de vijfentwintig gemeenten en de maatschappelijke projectorganisaties in onze mooie provincie. Onze communicatiemiddelen worden geoptimaliseerd en er worden afspraken gemaakt met partnerorganisaties, gemeenten en de provincie.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK