Salland krijgt (bijna) CIF/Cogas glasvezel

 

 

Op 5 februari 2016 is er een grote stapvoorwaarts gezet richting aanleg van glasvezel in Salland! De wethouders van de gemeenten Raalte, Olst- Wijhe en Deventer hebben (overigens tegelijk met 6 andere gemeenten in Overijssel) een akkoord bereikt met CIF/Cogas over de voorwaarden om tot aanleg van glasvezel in Salland over te gaan. Hoewel de colleges van burgermeester en wethouders van de diverse gemeentes nog in moeten stemmen met het voorstel is hiermee een grote hobbel genomen. Op 16 februari wordt het voorstel behandeld door de diverse colleges. Indien zij akkoord gaan, staat niets ons meer in de weg om de vraagbundeling concreet voor te bereiden

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK