CPB Mobiliteitsbeleid

 

 

Met de serie Kansrijk Beleid willen het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een bijdrage leveren aan beter onderbouwd beleid. Inzicht in de effectiviteit van beleid helpt beleidsmakers bij het maken van gefundeerde keuzes. In de reeks komt een breed spectrum aan onderwerpen aan bod.Kansrijk Mobiliteitsbeleid is het vierde deel in de serie Kansrijk Beleid (na Kansrijk Arbeidsmarktbeleiddeel 1 en 2 en Kansrijk Innovatiebeleid). Dit deel belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van weginfrastructuur, prijsbeleid voor personenwegverkeer, goederenvervoer,openbaar vervoer, de fiets, luchtvaart, fiscale vergroening en ruimtelijke ordening in relatie tot mobiliteitsbeleid.

Het rapport (5 Mb) is hier te downloaden

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK