Kerkendorp.nl

De OVKK zit samen met het KCWO en het ProMo in het Platform Kerkendorp.nl. Onlangs heeft het platform een nieuwsbrief uitgegeven. Klik hier om deze te lezen. Het platform wil het dorp betrekken bij ideeën en initiatieven om de dorpskerk functies te geven, passend bij de dorpsgemeenschap. Als gevolg van ontkerkelijking staat de oorspronkelijke functie van de Overijsselse dorpskerken op de tocht. Lees meer op de website.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK