Dorpen in de lift

Dorpsbewoners zijn positiever geworden over de leefbaarheid van hun dorp. Dit blijkt uit het onderzoek onderzoek Dorpsleven tussen stad en land van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin diverse dorpstypes met elkaar zijn vergeleken. Het vorige SCP-onderzoek van vier jaar geleden wees nog uit dat de achterstand van met name afgelegen dorpen groeiende was. Inmiddels gaat het weer wat beter met de economie en heeft dat een positieve invloed op de positie van de dorpen. Het onderzoek kunt u hier downloaden.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK