Breedband Magazine

In het Breedband Magazine Overijssel wordt kennis en ervaring gedeeld om overal snel internet te kunnen realiseren. In deze derde editie wordt ingezoomd op het belang van maatwerk. Zo vertelt aanbieder CIF dat er geen standaardformule met dito prijskaartje is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Voorts een reportage over bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie, dat binnenkort begint met de campagne voor de vraagbundeling.

Overal in het land zijn bewoners, overheden en marktpartijen bezig met hetzelfde vraagstuk: hoe realiseren we breedband in het buitengebied. Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden, presenteert de provincie Overijssel de Expertpoule: een team van deskundigen dat klaar staat om bewoners en overheden te adviseren vanuit eigen expertise en ervaring.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK