Verslag Symposium Krachtvoer Overijssel

Een zaal vol initiatiefnemers, gemeenten, Statenleden en organisaties deelden vrijdag 14 juli onder de noemer ‘Krachtvoer voor Overijssel’ in Kulturhus De Belte in Nieuw-Heeten hun kennis, ervaring, ideeën en vragen. Het gaf een prachtig beeld van wat de opbrengst van het provinciale programma Sociale Kwaliteit na krap een jaar is. De ochtend bood volop ruimte om netwerken te versterken. Ook werden bouwstenen voor het uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2018 en 2019 verzameld.

Klik hier voor het verslag, inlusief de video's, foto's en highlights.

'Krachtvoer voor Overijssel' werd georganiseerd door ASK Overijssel, een samenwerkingsverband van Arcon, OVKK en Stimuland.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK