Platform Kerkendorp.nl

Voor veel bewoners geldt het kerkgebouw als een niet weg te denken element dat bijdraagt aan de identiteit van hun dorp. In menig dorp echter is de toekomst van de kerk onzeker geworden en bestaat er kans op sluiting of zelfs afbraak van het gebouw. Verwacht wordt dat de komende jaren nog veel kerkgebouwen geheel of gedeeltelijk aan de eredienst onttrokken zullen worden.
Samen met het KCWO en het ProMo is de OVKK begonnen aan een project ter voorkoming van leegstand van de Overijsselse dorpskerken. In samenwerking met de dorpsbewoners wordt nagaan hoe een kerkgebouw met een aangepaste of nieuwe functie in gebruik kan blijven.
Voor de benodigde activiteiten is een platform opgericht: Kerkendorp.nl. Onder dezelfde naam is tevens een website gelanceerd: www.kerkendorp.nl, waar uitgebreide informatie is te vinden over de exploitatie, her- en nevenbestemming van kerkgebouwen.
Lees hier de laatste nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK