De OVKK bestaat 40 jaar in 2016!

40 jaar geleden is de OVKK in april opgericht. We zullen dit jaar om deze reden een klein feestje houden, aansluitend aan onze jaarvergadering 2016 en wel op 23 september, 's middags in Luttenberg.
We willen niet te lang stilstaan bij het vrleden en hoe het allemaal gekomen is, maar ook vooruitkijken. 
Het OVKK feestje is onderdeel van een festival, dat twee van onze partners organiseren. Voor ons is van belang om een richting te bepalen voor onze ruim 100 leden van de 218 kernen die Overijssel rijk is. De vereniging is op zich ondergeschikt aan dat doel, maar de kennis en expertise op de diverse terreinen willen we zeker tot 2026 borgen en delen. Er zijn trends waar te nemen en die zullen ook besproken worden in een speels en vrolijk programma. De uitnodiging hiervoor aan leden en onze gewaardeerde overige relaties volgt op korte termijn.

Ruud de Jong - voorzitter OVKK

  

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK