Netwerk "Nederland Zorgt Voor Elkaar"opgericht

1. Investeer in actieve bewoners, vrijwilligersorganisaties en een krachtige infrastructuur. 'Nederland zorgt voor elkaar"onderschrijft de speerpunten van NOV: recht op vrijwilligerswerk voor werkzoekenden en asielzoekers; gratis VOG voor iedere vrijwilliger; een coördinerend ministerie voor vrijwilligerswerk; bovenlokale ondersteuning van vrijwilligerswerk en een maatschappelijke investeringsbank, te vullen met slapend geld.

2. a. Uitbreiden van het 'right to challenge' naar alle relevante wetten op dit gebied, met daarbij een drempelverlagende vereenvoudiging van het 'right to challenge'.
b. Creëer experimenteerruimte, waarbij ruimte ingebouwd wordt voor follow-op van geslaagde experimenten
c. Stimuleer gemeenten om bij aanbestedingen op te nemen dat samenwerking met bewonersinitiatieven noodzakelijk is.

3. Nu kiezen we noodgedwongen uit bestaande structuren. De stichting heeft als nadeel dat ze niet wortelt omdat zij geen ledenstructuur heeft. De veel gekozen coöperatie leidt tot problemen in het huidige belastingregime: bij het betalen van vennootschapsbelasting en het toekennen van de ANBI-status. Niet de juridische structuur maar de doelstelling zou leidend moeten worden.

4. Veel wetgeving is ontstaan voordat bewonersinitiatieven een vlucht namen. Dat leidt tot velerlei knelpunten die opgeruimd moeten worden. Het lopend onderzoek naar regelknelpunten als vervolg op de Kamermotie Voortman/Van Dijk, moet vertaald worden naar een concrete uitvoeringsagenda.

5. Bvewonersinitiatieven worden nu onder andere door zorgverzekeraars gedwongen tot een zekere zelfverloochening. Toegang lukt hoogstens via onzekere experimenteerartikelen.

O.a. deze organisaties zijn betrokken bij 'Nederland Zorgt Voor Elkaar': Austerlitz Zorgt, Blijven Wonen in Hengevelde, Hollandsche Veld, Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Landelijke Vereniging Kleine Kernen, Stichting Omzien, Stimuland, Universiteit Utrecht, Zorgcoöperatie Elsendorp, Zorgcoöperatie Hoogeloon, Zorgcoöperatie Putte.

 

  

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK