De ambtenaren van de provincie zoeken met de statenleden en gedeputeerden naar nieuwe vormen van stimulering van haar inwoners en wij bewegen als OVKK daar graag in mee. Nu nog de 25 gemeenten, waar zeer verschillende ideeén en aanpakken leven rond het onderwerp participerende samenleving.

Bij de bewegingen van participatief Overijssel zijn er vele spelers in en op het veld. Niet alle neuzen dezelfde kant op krijgen is een issue, maar eenieder in beweging krijgen, met alle risico's van dien. Dat is de uitdaging, want elk dorp is verschillend en verkeert ook in een verschillende fase van participeren oftewel zelf verantwoording nemen voor de toekomst van je dorp. Dat vergt ruimte en flexibiliteit in regelgeving, anders slaan initiatieven al gauw dood op : "dat kan niet". Dat geldt voor bestuurders van dorpsraden en dorpshuizen, maar zeker ook voor bestuurders en ambtenaren in overheids diensten. En dan zal er iets fout gaan in hun ogen? Daar kunnen we allen lering uit trekken en de OVKK wil met haar partners die les graag tot zich nemen en verspreiden. Leve de open kennis infrastructuur door op allerlei platformen te delen en vooral ook met elkaar te blijven praten. Want mensen willen naast kennis, contact met mensen, kennissen dus.