Nieuwe voorzitter OVKK

De OVKK heeft Roy de Witte uit Manderveen bereid gevonden om als voorzitter toe te treden tot het bestuur. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal hij door het bestuur worden voorgedragen. De OVKK ziet Roy de Witte als iemand met uitstekende bestuurlijke kwaliteiten, ervaring in politiek-bestuurlijke context en die een brede kennis heeft van de mooie uitdagingen binnen onze kleine en krachtige kernen.

Roy de Witte is wethouder van de Gemeente Tubbergen. Daarvoor heeft hij als gemeenteraadslid gefungeerd. Leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen zijn de rode draad in zijn bestuursactiviteiten. Een belangrijk onderwerp in zijn portefeuille is het programma Mijn Dorp 2030, waarin bewoners worden gestimuleerd en uitgedaagd om bij te dragen aan de toekomst van hun dorp.

Voor het signaleren van knelpunten in de dorpen en het geven van een eerste advies wordt het bestuur van de OVKK met extra leden uitgebreid. Van de bewoners wordt veel verwacht om hun dorp leefbaar te houden. Met de bestuurlijke versterking hoopt de OVKK onze gezamenlijke ambitie, uitdagingen en mogelijkheden beter dan ooit op de agenda te krijgen van provincie, gemeenten en samenwerkende organisaties.

Tot de eerstvolgende ledenvergadering neemt Roy de Witte als kandidaat het voorzitterschap waar. 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK