Gemeente Olst - Wijhe: goed bezig!

Niet alleen gaat ook het buitengebied nu,  als de vraagbundeling slaagt,  profiteren van het snelle internet, ook de gemeente zelf laat weinig na om het contact met de bewoners te verstevigen.  De afgelopen maand werden 3 avonden georganiseerd in het Wijhese gemeentehuis om met geïnteresseerde bewoners, en dat bleken er velen te zijn, in gesprek te gaan en workshops te houden over huidige en  toekomstige woonvormen,  het wonen voor jong en oud, vele vormen van duurzaamheid en toepassingen  van zorg. De gemeentelijke organisatoren, Alfons Ganzevles en Carla van der Velde, waren evenals wethouder Marcel Blind, meer dan tevreden over de opkomst en de bijdragen van de bevolking. De gemeente ontwikkelt mede op basis van de gehouden workshops een nieuwe woonvisie voor de komende jaren. Olst-Wijhe heeft wat betreft bijzondere woonvormen al een naam verworven, de befaamde aardhuizen trekken veel aandacht. In 2016 start ook een nieuw duurzaam CPO- bouwproject, het Vriendenerf (www.vrienderf.nl), van en voor 50+ers.

Daarnaast  verscheen deze week in het lokale huis-aan-huis blad op de gemeentelijke pagina een infographic die de gemeentelijke begroting voor 2016 voor een grote doelgroep helder en inzichtelijk maakte.  Voor zover bekend de eerste Overijsselse gemeente die dergelijke communicatie tools toepast, goed bezig!

(klik hier voor de link naar de online infographic van de gemeente Olst-Wijhe)

bb


 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK