Salland: een 'proostmoment' voor snel internet

bb

 Op 17 februari werd in Het Wapen van Wesepe door Anton Bosch (wethouder Olst-Wijhe) in een korte speech gememoreerd  dat exact 5 jaar geleden op dezelfde locatie de eerste 'snel internet' voorlichtingsavond werd georganiseerd voor de bewoners van het buitengebied van Salland, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de verwachte aanleg, na het slagen van de binnenkort te starten vraagbundeling, van een CIF-glasvezelnetwerk. Bosch ging uitgebreid in op het vele werk dat in het voorbereidende traject is verricht door SallandGlas en de Plaatselijk Belang-bestuurders en ambassadeurs van de vele kernen van de betreffende gemeenten. Met de collega- wethouders van Raalte en Deventer en met het bestuur van SallandGlas werd vervolgens het glas geheven op de (nog aan te leggen) digitale snelweg van de toekomst. 

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK