Nieuwsbrief Kernpunt Maart 2016

Alcohol schenken in het dorpshuis
Om alcohol te kunnen schenken moeten een dorpshuis gekwalificeerd barpersoneel inzetten. Tijdens de openingstijden waarop wordt geschonken, dient er óf een leidinggevende aanwezig te zijn met een VSH (Verklaring Sociale Hygiëne) óf een barvrijwilliger met een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken).
Lees meer
Bereikbaarheid kleine kernen
Een groot aantal dorpen heeft geen goede aansluiting op het openbaar vervoer. Veel bewoners ervaren dat als een gemis. De OVKK gaat bezien hoe deze dorpen geholpen kunnen worden. Dit doen we op twee manieren. Binnenkort stellen we ons via een enquête op de hoogte van de stand van zaken in de dorpen, waaruit mogelijk ook oplossingen voor...
Lees meer
Dorpshuis bezuinigt op energie
Net als de meeste andere dorpshuizen zoekt Ons Centrum in Okkenbroek voortdurend naar mogelijkheden om de energiekosten te drukken. Onlangs liep het meerjarige energiecontract af. Een goede raad: neem contact op met de energiebedrijven en informeer naar de kale gasprijs per m3 en de stroomprijs per kWh. Negeer voordeelpakketten. Ons...
Lees meer
Nieuw beleidsplan OVKK
Voor de jaren 2016-2019 heeft de OVKK een nieuw beleidsplan opgesteld. Centraal hierin staat het leggen van verbindingen tussen initiatiefnemers in de dorpen en de organisaties in het maatschappelijk netwerk, zodat de betrokkenheid van bewoners eerder wordt omgezet in aansprekende activiteiten voor de leefbaarheid. Om dit te bereiken...
Lees meer
Resultaat enquête geldautomaten
Eind vorig jaar heeft de OVKK in samenwerking met de Provincie Overijssel de kleine kernen benaderd met een enquête over de geldautomaat. De enquêteresultaten zijn geëvalueerd tijdens een overleg tussen de OVKK, de grote banken, de Betaalvereniging Nederland en de Provincie Overijssel. De uitkomst van dit overleg is nu gepubliceerd in het...
Lees meer
Stem voor Overijssel
In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Met deze wet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om projecten in gang te zetten, bijvoorbeeld voor woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De Omgevingswet vergt een andere manier van werken; via een...
Lees meer
LVKK wil sloop van verpauperde panden
‘Wie ruimt de zooi op?’ Onder dit motto wil de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen samen met al haar leden in de provincies de herbestemming van vastgoed aanpakken. Het is veel belangenverenigingen en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange...
Lees meer

 


Contact
Overijsselse Vereniging
van Krachtige Kernen

Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren

T  0529-478194 (di t/m vr)
E  info@ovkk.nl


Stuur deze nieuwsbrief ook door naar een collega of relatie
###tellafriend###Vrienden van de OVKK:
Indien u niet bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, kunt u zich hier aanmelden.
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
tel. 0529-478194 (di t/m vr)