Ideeen en tips voor uitvoering van de WMO

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De doelen participatie, resultaatsturing, zelfredzaamheid en eigen kracht staan centraal. Voor de gemeente en andere uitvoerende organisaties draait het om de begrippen samenwerken en kwaliteit. Van de bewoners wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan met hun leefomgeving; bijvoorbeeld door zich in te zetten voor meer ontmoeting in het dorp, extra burenhulp of door te bedenken hoe ouderen dankzij een combinatie van wonen en zorg in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Ter inspiratie heeft Stimuland een keur van ideeën en tips verzameld in het magazine Wmo: lokaal aanpakken met ambitie. Het magazine kunt u downloaden via:

Magazine voor initiatiefnemers

Magazine voor bestuurders

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK