Het werk van plaatselijke belangenorganisaties, dorpshuisbesturen en lokale initiatiefgroepen is veelal vrijwilligerswerk. Vaak kampen zij met vragen die te maken hebben met het overheidsbeleid, organisatorische problemen, het opzetten van activiteiten en projecten en het aanvragen van subsidies. Door het geven van advies op maat wordt hun zelfredzaamheid vergroot. 

In het bestuur van de OVKK is veel kennis en ervaring aanwezig. De bestuursleden fungeren als regioadviseurs en bezoeken de leden om vragen en problemen rechtstreeks met hen te bespreken. Naast parate kennis beschikt elk bestuurslid over een groot kennisnetwerk. De huidige bestuursleden zijn bekend met:

Bouwen en wonen
Ict en breedband
Natuur en landschap
Leefbaarheid en burgerparticipatie
Subsidies
Gemeentelijk kleine kernenbeleid
Provinciaal beleid
Exploitatie gemeenschapsaccommodaties

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK