Als initiatiefnemer in Overijssel kunt u voor professionele ondersteuning een beroep doen op een speciale coach voor dorpen, buurtschappen en wijken. Een expert helpt u via 20 gratis coach-uren bij het realiseren van de ambitie, het idee of het plan voor uw initiatief. Voorwaarde is dat het gaat om initiatieven die in het teken staan van het gezamenlijk belang van uw dorp, buurtschap of wijk. Denk aan verbetering van de leefbaarheid en ruimte, het versterken van economische en sociale voorzieningen of het gezamenlijk opstellen van een visie voor de lange termijn. 

De Dorpencoach biedt praktische tips, methodische ondersteuning en coaching bij het verder brengen van uw ambities, ideeën en plannen. U krijgt een coach die past bij uw situatie en behoefte. De OVKK kan gebruik maken van diverse experts. Afhankelijk van uw vraag kan dit iemand zijn van Het Oversticht, Bureau Schröder, Arcon, Landschap Overijssel, Stimuland of andere experts uit ons netwerk.

Deze regeling is momenteel gesloten.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK