Subsidieregeling Leefbare Kleine Kernen

De Provincie Overijssel heeft de subsidieregeling ‘Leefbare Kleine Kernen’ opengesteld. Deze subsidie is van toepassing op de ruimtelijke inrichting van het dorp. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het dorpsplein, de verplaatsing van een ontsierend bedrijfsterrein, het opknappen van een plantsoen of het creëren van een (overdekte) ontmoetingsplek.  

Ook kan deze subsidie aangewend worden voor de bouw van een multifunctionele accommodatie, mits het resultaat zowel in sociaal als ruimtelijk opzicht een duidelijke meerwaarde voor het dorp betekent. Bijvoorbeeld als met het gebouw een gapend gat in de bebouwing wordt opgevuld. 

De subsidie dient aangevraagd te worden door de gemeente of het waterschap. Meer informatie over de regeling is hier te vinden. Klik hier voor de subsidievoorwaarden. Informatie over andere subsidiemogelijkheden en fondsen is te vinden op de Subsidiewijzer van de OVKK.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK