Nieuwsbrief Kernpunt Maart 2017

Provinciale subsidie voor ondersteuning van initiatieven
Vanaf 20 februari 2017 is er de mogelijkheid om bij Provincie Overijssel een subsidie sociale kwaliteit aan te vragen. Dit kan een subsidie zijn voor de opstartfase van een project (bedoeld voor onderzoek en advies, maximaal € 15.000) of een subsidie voor de uitvoering van een project (procesbegeleiding, maximaal € 75.000 op basis van 25%...
Lees meer
Conferentie platform Kerkendorp.nl
Op 23 november 2016 hield het Platform Kerkendorp.nl een conferentie in de Hofkerk van Goor, met als onderwerp: de toekomstmogelijkheden van de dorpskerk in een veranderende samenleving. Tijdens de conferentie werden vijf workshops gegeven waar ruim 100 mensen aan hebben deelgenomen.
Lees meer
Lelystad Airport: herrie in Overijssel
De achterban van de OVKK maakt zich ongerust over de uitbreiding van Lelystad Airport. Vanaf 2019 komen grote delen van Overijssel in de aanvliegroute te liggen van dit vliegveld, waar uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar gaan plaatsvinden. Omgerekend zijn dat 120 starts en landingen per dag. 
Lees meer
Zalk grijpt naast Gouden Pit
Het is Zalk niet gelukt om in de landelijke finale van Kern met Pit een prijs mee naar huis te nemen. ‘Mach mit!’ uit Netterden (Gelderland) won zaterdag de de nationale prijs van de jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd; georganiseerd door KNHM.
Lees meer
Netwerk Duurzame Dorpen
Netwerk Duurzame Dorpen is dé digitale ontmoetingsplek voor dorpen die werken aan een duurzame leefomgeving. Duurzaamheid kan op vele manieren en thema’s tot stand worden gebracht: via afvalverwerking, kringlopen, mobiliteit, energie en klimaat, voorzieningen, zorg & welzijn en nog meer.
Lees meer
Op bezoek
Geregeld bezoekt de OVKK de jaarvergaderingen van haar leden om kennis te nemen van wat er speelt in het dorp. Voor de leden is dit tevens een mooie gelegenheid om een beroep op ons doen voor advies en ondersteuning. Wilt u dat we langskomen, laat het ons weten!
Lees meer
Handige website voor dorpshuizen
De website beheerjebuurthuis.nl is een project van het LSA: het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Ofschoon de inhoud gericht is op de exploitatie van buurthuizen, bevat de website informatie die ook dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en kulturhusen van pas kan komen. Recentelijk zijn onderstaande artikelen op de...
Lees meer
Dorpsvernieuwingsprijs 2017
Voor de zevende keer wordt de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs uitgeloofd. Dit is een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier aan de leefbaarheid werken; bijvoorbeeld door een activiteit op te zetten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de sociale cohesie en de duurzaamheid van het dorp. De prijs wordt elke twee jaar...
Lees meer
Collecte Oranje Fonds
In juni wordt dit jaar weer de Oranje Fonds Collecte gehouden; in de meeste gemeenten van 6 t/m 10 juni. Er wordt dan gecollecteerd voor verenigingen en stichtingen die Nederland mooier en socialer maken.
Lees meer

 


Contact
Overijsselse Vereniging
van Krachtige Kernen

Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren

T  0529-478194 (di t/m vr)
E  info@ovkk.nl


Stuur deze nieuwsbrief ook door naar een collega of relatie
###tellafriend###Vrienden van de OVKK:
Indien u niet bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, kunt u zich hier aanmelden.
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
tel. 0529-478194 (di t/m vr)