Dorpshuis en de Wmo
Om te zien of een dorpshuis Wmo-proof is, is er het hulpmiddel van de Wmo-scan. Met deze scan kunnen de algemene Wmo-doelen vertaald worden naar de specifieke situatie per accommodatie. De OVKK heeft medewerking verleend aan de totstandkoming van een informatieve brochure. Verschillende gemeenschappen delen hierin hun ervaringen. De brochure is opgezet als toolkit voor bewoners die met de Wmo-taken aan de slag willen. Daarnaast is het ervaringsdocument uitdrukkelijk ook bedoeld voor gemeentelijke en provinciale overheden.

Accommodatievisie
Welke voorzieningen zijn nodig voor een leefbaar dorp of leefbare wijk en hoe kunnen de dorpen en wijken deze voorzieningen zelf in stand houden? Op basis van ervaringen in drie provincies biedt deze brochure een handleiding voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, waarbij de gemeenschap zelf de regie in handen neemt en zich niet afhankelijk opstelt van de gemeente en maatschappelijke instellingen.  

Duurzame exploitatie dorpshuis
Veel buurt- en dorpshuizen hebben te kampen met hoge energielasten en daaruit voortkomende exploitatieproblemen. De OVKK heeft onder haar achterban een brochure verspreid over de verduurzaming van gemeenschapsaccommodaties. De ervaringen in deze brochure - variërend van ingrijpende maatregelen tot relatief simpele ingrepen met soms groot effect - kunnen andere besturen van dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties helpen bij het maken van keuzes in het verduurzamen van het gebouw.

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK