Nieuwsbrief Kernpunt Maart 2018

Meer woningen in de kleine kernen
De gemeente Hardenberg is met elf organisaties van Plaatselijke Belang een convenant aangegaan met afspraken over de woningbouw in hun dorpen. De convenanten zijn gericht op nieuwe, flexibele woningbouwplannen met een korte doorlooptijd, waarmee ingespeeld wordt op de actuele vraag in de kleine kernen. Verder zullen plaatselijke...
Lees meer
Helpdesk voor ondersteuning
Overijssel is de bakermat van het Noaberschap: elkaar de helpende hand toesteken in een gemeenschap. Tegenwoordig zien we dat terug in de vele ideeën en maatschappelijke initiatieven waarmee bewoners de leefbaarheid van hun dorp willen verbeteren. Dit heeft al tot vele goede resultaten geleid. Toch kan het gebeuren dat door uiteenlopende...
Lees meer
Lokale democratie in Elshof
Plaatselijk Belang Elshof heeft in het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten gehouden om wensen en ideeën rond leefbaarheid te inventariseren. De inventarisatie is niet zozeer bedoeld om de resultaten op te nemen in een langetermijnvisie, als wel om snel en goed te kunnen reageren op ontwikkelingen in en rond het dorp.
Lees meer
Nieuwe privacywetgeving
Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. In heel Europa geldt dan een en dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen.
Lees meer
Experiment met digitale democratie
Begin maart is in de gemeente Olst-Wijhe het project ‘Digitale democratie’ van start gegaan. Leerlingen van de middelbare school Capellenborg in Wijhe worden actief betrokken bij besluitvormingsprocessen, zodat ze kunnen ervaren hoe zij invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving.
Lees meer
Beter de bus
ROCOV Overijssel heeft een inventarisatie gemaakt van de vervoersmogelijkheden die de website Ik wil vervoer aangeeft. De website biedt inzicht in het aanbod per gemeente en bevat tevens een reisplanner om van A naar B te komen. Uit de inventarisatie blijkt dat nieuwe vervoersinitiatieven geen serieus alternatief vormen voor het reguliere...
Lees meer
Kern met Pit-trofee voor gezellig Vasse
Dit jaar is de Kern met Pit-trofee voor Overijssel gewonnen door het buurtproject Vasse Gezellig! De trofee wordt in iedere provincie uitgereikt aan het beste buurtinitiatief. De prijs is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, die elk jaar de wedstrijd Kern met Pit organiseert.
Lees meer
Lagere opheffingsnormen voor basisscholen
Om de vijf jaar worden stichtings- en opheffingsnormen voor de basisscholen aangepast. Het nieuwe tijdvak loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2023. Voor veel plattelandsgemeente worden de opheffingsnormen naar beneden bijgesteld. Zo gaan die in de gemeente Hof van Twente van 52 naar 46 leerlingen en in de gemeente Olst-Wijhe 51 naar...
Lees meer
Reportage over leefbaarheid in Zenderen
Op Radio 1 viel zaterdag 24 maart in het programma Argos een prachtige documentaire te beluisteren over de leefbaarheid in Zenderen. De dorpsraad was benaderd om hieraan medewerking te verlenen. De uitzending is verzorgd door de VPRO en geeft een mooi beeld van een dorp in beweging. Dorpse gezelligheid van ons kent ons, verenigingen,...
Lees meer

 


Contact
Overijsselse Vereniging
van Krachtige Kernen

Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren

T  0529-478194 (di t/m vr)
E  info@ovkk.nl


Stuur deze nieuwsbrief ook door naar een collega of relatie
###tellafriend###Vrienden van de OVKK:
Indien u niet bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, kunt u zich hier aanmelden.
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
tel. 0529-478194 (di t/m vr)