Privacystatement

De OVKK verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:

 • Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van het ledenregister
  Het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering
  Het versturen van contributiefacturen
 • Het behartigen van de belangen van de leden, zoals:
  Het verzenden van een nieuwsbrief
  Het delen van kennis en ervaringen
  Het verzenden van uitnodigingen voor themabijeenkomsten
 • Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals:
  Het toezenden van de nieuwsbrief, zulks met toestemming van de geadresseerde
  Het uitwisselen van informatie

Afhankelijk van het doel verzamelt de OVKK de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, relevante functie.

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een beveiligde server met SSL-certificaat.

De OVKK verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitbesteding van activiteiten uit ons werkplan. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.

Bij bezoek aan onze website www.ovkk.nl worden geen cookies geplaatst. De website van de OVKK maakt gebruik van een eigen statistiekenmodule waarbij géén persoonlijke gegevens worden geregistreerd.

De secretaris van de OVKK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking wordt uitgevoerd door de consulent.

Relaties van de OVKK hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ons bureau:

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
06 1616 0304
0529-478194
info@ovkk.nl

Subsidiewijzer Leefbaarheid
Subsidiemogelijkheden 

 

 

Breedband Kennisdossier 
Het gonst in Overijssel, er gaat glasvezel in de grond

Ommetjes in Overijssel 
Wandelen rondom dorpen en buurtschappen

ROCOV 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

Herbestemming
Mogelijkheden voor behoud van de dorpskerk

Vrienden van de OVKK