Nieuwsbrief Kernpunt September 2018

Tweede kans voor uw plan
Is uw plan door de Provincie Overijssel afgewezen voor een subsidie, dan bestaat er nog een mogelijkheid voor herkansing. Ga hiervoor naar de website www.tweedekansenkamer.nl. De Tweede Kansen Kamer is bestemd voor alle initiatiefnemers, die in het verleden contact hebben gehad met de Provincie Overijssel in verband met een idee of plan,...
Lees meer
Provinciaal spreekuur voor initiatiefnemers
Bewoners met plannen om hun buurt, dorp of omgeving worden op hun wenken bediend. De Provincie Overijssel houdt namelijk spreekuren in de regio om initiatiefnemers helpen met de realisatie van hun plannen.
Lees meer
Bijeenkomst ‘Succesvol maatschappelijk vastgoed’
Het Ervaringshus organiseert op dinsdagavond 9 oktober in Langeveen een spreekuur waarvan het programma is afgestemd op uw kulturhus, dorpshuis of multifunctionele voorziening.
Lees meer
Energie-coöperatie opent zonnepark
Op 21 september vond in Heeten de opening van het zonnepark plaats. Het energiepark is een initiatief van bewoners, die met elkaar zijn gaan samenwerken in de energie-coöperatie Endona.
Lees meer
Schrijf je in voor Kern met Pit!
Een speeltuin aanleggen, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen over de lokale historie, een pluktuin, klusschuur voor het dorp, of een toneelstuk maken voor jongeren in je wijk? Kern met Pit helpt je hierbij.
Lees meer
Florerend winkelbestand in Oldemarkt
Over de dorpswinkel doen verschillende verhalen de ronde. Zeker is dat de laatste decennia de meeste winkels het loodje hebben gelegd. Toch zijn er dorpen waar ze nog wel degelijk aanwezig zijn. Een van die dorpen is Oldemarkt.
Lees meer
In memoriam
Op 28 april 2018 overleed Theo Ibes; gevierd erelid van de OVKK. Met hem is een markante persoonlijkheid heengegaan. Vijfentwintig jaar lang was hij onze voorzitter en daarmee het provinciale boegbeeld van de leefbaarheid in de kleine kernen. Welbespraakt als hij was genoot hij alom bekendheid.
Lees meer
Instandhouding kerkgebouwen en kerkorgels
Op 20 juni is door de Provinciale Staten een motie aangenomen voor het behoud van beeldbepalende kerken en kerkorgels. De motie, ingediend door het CDA en de ChristenUnie, stelt vast dat het voor beheerders van kerkgebouwen steeds lastiger wordt om het onderhoud daarvan te financieren. Ook plannen ten behoeve van functieverbreding en...
Lees meer
Hardrijders in het dorp
Wordt er in uw straat of buurt ook te hard gereden? Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondersteunt dit najaar dorpsbelangenorganisaties en bewonersgroepen die de snelheid in de straat of buurt willen aanpakken.
Lees meer
Subsidieregeling Natuur en Samenleving
De provincie ondersteunt initiatieven die mensen en natuur meer met elkaar in verbinding brengen. Dit gebeurt vanuit de subsidieregeling Natuur en Samenleving. Projecten gericht op Kinderen en natuur, Vergroening van steden en dorpen en Zorg en groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Belangrijk daarbij is een brede betrokkenheid...
Lees meer
Leesclub voor de hele provincie
Overijssel Verwoord start in september met een leesclub voor de hele provincie. Niemand minder dan schrijver Tommy Wieringa stelt een leeslijst voor de leesclub samen. Hij selecteert drie boeken die grote indruk op hem hebben gemaakt. Alle inwoners van Overijssel kunnen mee doen aan de leesclub.
Lees meer

 


Contact
Overijsselse Vereniging
van Krachtige Kernen

Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren

T  0529-478194 (di t/m vr)
E  info@ovkk.nl


Stuur deze nieuwsbrief ook door naar een collega of relatie
###tellafriend###Vrienden van de OVKK:
Indien u niet bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, kunt u zich hier aanmelden.
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
tel. 0529-478194 (di t/m vr)