Nieuwsbrief Kernpunt Januari 2019

Wie zorgt er later voor jou? - 17 januari 2019
Een project om nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning te ontwikkelen voor mensen en organisaties in het kader van de zorg. Inwoners pakken steeds vaker zelf de regie om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en functioneren, ook als de zorgbehoefte toeneemt.
Lees meer
Terugblik door de voorzitter
In 2018 is er veel gebeurd. Zo vierden we ons 40-jarig bestaan. Oprichter Theo Ibes heeft destijds samen met een aantal gedeputeerden van de provincie Overijssel de OVKK opgericht. En nu, 40 jaar later, staat er een nog steeds een club bevlogen bestuurders aan het roer.
Lees meer
Nieuwjaarsbijeenkomst OVKK
Dè nieuwsjaarbijeenkomst van 2019! Wij nodigen u uit voor een bijzondere Nieuwjaarsbijeenkomst van de OVKK. Tijdens deze avond vindt namelijk het eerste lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Overijssel gaan met elkaar in debat over de leefbaarheid op het...
Lees meer
Dorpsvernieuwingsprijs
De 2019-editie van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs gaat van start. Het is een prijs voor dorpen die zich op een innovatieve manier inzetten voor de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door een activiteit op te zetten waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid of de saamhorigheid in het dorp. Aan de...
Lees meer
Rondje door de kernen van Kop van Overijssel
Begin december heeft onze voorzitter Roy de Witte een bezoek gebracht aan een aantal kernen en partners in de Kop van Overijssel. Roy heeft de gemeente Kampen, gemeente Steenwijkerland en gemeente Raalte bezocht. Gedurende die bezoeken stonden (lokale) maatschappelijke ontwikkelingen centraal, waarbij wij hen als OVKK kunnen ondersteunen....
Lees meer
Dorps Ambitie Plan
De OVKK ondersteunt verschillende Plaatselijke Belangen en Dorpsraden. In deze samenwerking wordt er veel gekeken naar de visie van het dorp. Echter hebben we de laatste jaren ervaren dat de manier waarop we hierin werkten beperkte ruimte biedt. Veelal wordt er een agenda vastgesteld voor een bepaald aantal jaren, deze agenda wordt door...
Lees meer
Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen
Tijd voor vitaliteit en leefbaarheid! Een krachtige en leefbare kern kent voldoende voorzieningen en biedt woongenot voor jong en oud. De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen pikt echter signalen op dat jongeren en starters problemen ervaren met het vinden van geschikte woningen. De provincie Overijssel heeft daarom samen met de OVKK...
Lees meer
Accommodatiedialogen
Veel kernen voorzien toekomstige vraagstukken rondom de huisvesting van hun verenigingen, voorzieningen, dorpshuizen, kerken, scholen en andere soortgelijke organisaties. Het huidige maatschappelijk vastgoed voldoet nog misschien. Maar wat is de situatie over 10 jaar? Met het zicht op een krimpend ledenaantal en de nadruk op versterking...
Lees meer
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
De gemeente Tubbergen heeft in 2018 haar ‘Maatschappelijke Akkoord’ gepresenteerd. De gezamenlijke agenda van de gemeente voor de komende vier jaar. Het Maatschappelijke Akkoord is opgesteld door betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van de gemeente Tubbergen.
Lees meer
Kerk & Dorp
Het kerkbezoek loopt terug en steeds minder mensen zijn nog actief voor een kerkelijke instantie. Hierdoor komt de exploitatie van veel kerkgebouwen onder druk te staan. Veel kerkelijke organisaties worstelen met het vraagstuk hoe verder invulling te geven aan het kerkelijk vastgoed. Ook zijn er nog veel kerkelijke organisaties nog niet...
Lees meer
Digitale Dorpen
Hoe kan moderne technologie ons helpen bij het leefbaar houden van het platteland en de dorpen in Overijssel? Over die vraag gaat de provincie Overijssel in gesprek met initiatiefnemers uit de Overijsselse dorpen.

Digitalisering biedt grote kansen om de leefbaarheid en economie in de dorpen te versterken. Snel internet is inmiddels in...

Lees meer
Interessante subsidies
Wat gebeurt er met de salderingsregeling?

Veel dorpshuizen, verenigingen en andere soortgelijke organisaties hebben hun accommodaties de laatste jaren verduurzaamd. Vele daken zijn vol gelegd met zonnepanelen om zowel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar ook om de kosten van de energierekening naar beneden te...

Lees meer
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Vrijheidsmaaltijden - Initiatieven aanmelden kan tot 15-02-2019
Lees meer
Aankondiging Plattelandsparlement 2019
Deze wordt gehouden op 23 november 2019 in Venhorst. Noteert u de datum alvast in uw agenda. De opzet zal interactief zijn.
Lees meer

 


Contact
Overijsselse Vereniging
van Krachtige Kernen

Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren

T  0529-478194 (di t/m vr)
E  info@ovkk.nl


Stuur deze nieuwsbrief ook door naar een collega of relatie
###tellafriend###Vrienden van de OVKK:
Indien u niet bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, kunt u zich hier aanmelden.
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
tel. 0529-478194 (di t/m vr)